34. Olomoucké hematologické dny 2022 – koncert nových terapeutických postupů v mezinárodních zkušenostech

Kongresy
26. 6. 2022
» Z oboru » 34. Olomoucké hematologické dny 2022 – koncert nových terapeutických postupů v mezinárodních zkušenostech
34. Olomoucké hematologické dny 2022 – koncert nových terapeutických postupů v mezinárodních zkušenostech

Závěr měsíce května patřil dlouho očekávanému a velmi důležitému setkání významných odborníků z oblasti české a zahraniční hematologie, jehož tradiční součástí byla i Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a také Symposium on Advances in Molecular Hematology. I zde jsme měli exkluzivní příležitost zprostředkovat vám v krátkých videokomentářích ochutnávku z 34. ročníku Olomouckých hematologických dnů, jejichž program probíhal paralelně na několika místech kongresových prostor hotelu NH Collection Olomouc Congress. A program to byl skutečně velmi nabitý (podrobný program najdete ZDE).

Velmi si vážíme toho, že přední lékaři – hematologové a hematoonkologové – si našli čas a naším prostřednictvím s vámi sdíleli své exkluzivní poznatky přímo z kongresu. Za tuto jejich spolupráci jim proto patří naše velké poděkování a věříme, že v této spolupráci budeme stále pokračovat. 

Poděkování náleží ale i pořadatelům této úspěšné odborné akce a organizátorovi agentuře Meritis s.r.o. za možnost účastnit se konference a videorozhovory natočit. V následujících videokomentářích si vychutnejte atmosféru tohoto kongresu.

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Velmi očekávané a přínosné bylo prezidentské sympozium 
Na konferenci zazněly vynikající přednášky od zahraničních hostů nejen o patologii lymfomu. Průběžně byly diskutovány novinky v terapii první linie u pacientů s difuzním velkobuněčným lymfomem, problematika CAR-T terapie nebo aktuality v terapii Hodgkinova lymfomu. Neméně zajímavé bylo vědecké sympozium o translačním výzkumu.

Doc. MUDr. David Belada, Ph.D.
Tři hlavní přednášky prezidentského sympozia byly i sdílením potřebných zkušeností
Velmi zajímavé byly všechny přednášky věnující se CAR-T terapii a jejím praktickým aspektům. V České republice již máme zkušenosti s touto terapií téměř u stovky pacientů. Je velmi přínosné znát proto i pohled zahraničního špičkového pracoviště. Zmíněny byly ale také prognostické modely nebo zajímavá data o epidemiologii lymfomu.

Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Terapeutické možnosti na straně jedné a nežádoucí účinky na důležité straně druhé
V oblasti chronické lymfocytární leukemie (CLL) byly velmi sledovány přednášky o aktuálních terapeutických možnostech. Přednášející se navíc věnovali i nežádoucím účinkům terapie a dále výběru vhodné terapie u daného pacienta.

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Neuvěřitelný pokrok vnímám v rámci imunoterapie 
Velmi dobrou zprávou pro lékaře, kteří léčí nemocné s myelomem, je fakt, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila terapii CAR-T v Evropě. Věříme, že třeba v roce 2023 bude tato léčba hrazena i v České republice nejen u lymfomu a akutní lymfoblastické leukemie, ale také u mnohočetného myelomu.

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
Hematoonkologie.cz umožnuje diskutovat komplikované případy z praxe 
Těší mě, jak dobře se etabloval portál Hematoonkologie.cz. Z vlastní zkušenosti vím, že řada kolegů klade dotazy a oceňuje zpětnou vazbu, možnost diskutovat řešení, která nejsou černobílá. Na konferenci mě letos zaujala problematika CAR-T i téma alogenních transplantací.

Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. 
Naše znalosti diagnostických a léčebných metod konkurují světu 
Jako vynikající hodnotím sympozium týkající se psychologické problematiky o vztahu lékaře a pacienta. Je důležité si uvědomit, že péče o duši pacienta je minimálně stejně významná jako péče o nemoc a pacientovo tělo.

MUDr. Martin Špaček, Ph.D. 
Zaujala mě sekce chronické lymfocytární leukemie
Velký důraz byl kladen na prezentaci kazuistik, řešení problematiky jednotlivých pacientů a na výběr léčby u konkrétních nemocných. Aktuálně máme poměrně široké portfolio cílených léků jak v terapii první linie, tak u refrakterních pacientů.

Doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
Posun v terapii anémie u pacientů s MDS
Jsem velmi ráda, že se terapie myelodysplastického syndromu (MDS) posouvá kupředu. Pro nemocné s MDS, kteří v 90 % trpí anémií, máme nové možnosti terapie. Velký přínos vidím také v online diskusi odborníků vedené na portále Hematoonkologie.cz nad léčbou konkrétních pacientů.

Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Cenná byla sdělení nejen o pokrocích v léčbě CLL
Velmi inspirativní byla přednáška, která se zabývala paroxysmální noční hemoglobinurií a měla přesah do psychologie. Docentka Laura Janáčková hovořila o tom, jakým způsobem jednat s chronicky nemocným pacientem. Na portále Hematoonkologie.cz jsme připraveni zodpovědět nejasnosti týkající se terapie vašich pacientů.

Další zajímavé informace, reportáže a přednášky naleznete v letním vydání bulletinu Hematozpravodaj.cz.

Sdílet
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.