Second opinion pro lékaře

Relabující kožní B-lymfom s transformací

Lymfomy a CLL
19. 6. 2022
» Přehled případů » Lymfomy a CLL » Relabující kožní B-lymfom s transformací

Dobrý den, prosím o konzultaci stran výběru vhodné terapie.
Pacient je 51letý muž, bez významné komorbidity, ECOG 0, který byl v roce 2008 léčen 4 cykly R-CHOP a RT 30Gy pro kožní lymfom z buněk marginální zóny, klin.st. IVA dle Ann Arbor a T3bNxM0 dle ISLC/EORTC s mnohočetnými noduly trupu a končetin s dosažením dlouhodobé remise. (histologie potvrzena druhým čtením na specializovaném pracovišti). Nyní od 7/2021 nárůst kožních ložisek v oblasti zad, později i gluteální oblast, zpočátku změny nevýrazné, od 11/2021 rychlé zhoršení nálezu -- mnohočetné noduly a exulcerované tumory - viz foto. Z probatorní biopsie z dvou lokalit z první biopsie low grade B-lymfom charakteru primárního lymfomu z buněk folikulárního centra (malé buňky, Ki67 10%, o MZL se nejedná). V biopsii z další lokality high grade B-lymfom charakteru DLBCL (středně velké a velké buňky až blastického vzhledu, Ki67 80-90%). Usuzujeme tedy na transformaci původní low grade B-lymfoproliferace do high grade lymfomu Klin. st. IVA. V PETCT vysoká metab. aktivita v kožních infiltrátech (SUVmax 28), LU obou třísel do 2-2,5cm (SUVmax 16) – tyto i hmatné, mírně pak v LU pánve, na krku , v pravé axile a plicních hilech (SUV kolem 3,5. Kostní dřeň je negativní (cytologie, flowtometrie i cytogenetika).

Jaký léčebný postup byste doporučili:
1) intenzivní platinový režim (R-DHAP, R-ICE se směřováním k ASCT (pro: transformované onemocnění s rozsáhlým kožním nálezem, pac. již předléčen antracyklíny..)
2) opětovná léčba R-CHOP s ponecháním platinového režimu až pro případ nedosažení CR - do dosažení kumulativní dávky antracyklínů lze podat ještě 4 (kumulativní dávka 400mg/m2) resp. až 6 cyklů (pro: souvislost s předešlým lymfomem není jednoznačná, relaps či duplicita s velkým odstupem od předešlé léčby )..
3) ev. jiný postup
Děkuji velice za konzultaci!

Přílohy:
Sdílet

Reakce: 3

Dobrý den,

vzhledem k biologické i klinické agresivitě bych volil intenzivní chemoterapii platinovým režimem s výhledem ASCT, při selhání pak CAR-T terapii.

s pozdravem,

David Belada

Vzhledem k věku a transformaci do DLBCL rovněž bych volila platinový režim + ASCT.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den, děkuji velmi za konzultace i rychlost odpovědí, u pacienta byla zahájená intenzivní léčba R-DHAOx.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Hematolog

Velkobuněčný CD30 pozitivní lymfom u 49leté nemocné

49letá nemocná, asi rok unavená, celkově neprospívající, ale bez typických celkových příznaků, bez komorbidit. Periferně izolovaná adenomegalie L třísla, provedená excize s nejednoznačným nálezem (vyšetřována dlouho podrobně imunohistochemicky i mole...

2 8. 7. 2022 Číst více
Hematolog

Léčba Richterova syndromu

Dobrý den, prosím o laskavou radu ohledně léčby Richterova syndromu u 50leté ženy v komplikovaném stavu. Sledována pro CLL od 2012, IGHV nemut., trisomie 12, TP53 funkční; fit nemocná bez závažných komorbidit. Léčba 1. linie 6x FCR 12/2020-4/2021, do...

5 28. 6. 2022 Číst více
Hematolog

Časný relaps AITL

Dobrý den, rád bych se poradil o dalším postupu u 71leté nemocné s časným relapsem AITL po 6 cyklech BV-CHP. Nemocná je v dobrém biologické stavu, komorbidity nějaké má (viz níže dg. souhrn). V remisi vydržela cca 5 měsíců (kompletní remise dle PET/C...

4 20. 6. 2022 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.