Second opinion pro lékaře

Podpůrný přístup k střevní akutní GVHD a účinky imunosuprese

Podpůrná terapie a paliativní péče, Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom, Myeloproliferativní onemocnění
11. 1. 2022
» Přehled případů » Podpůrná terapie a paliativní péče » Podpůrný přístup k střevní akutní GVHD a účinky imunosuprese

Jaký je vhodný podpůrný přístup k střevní akutní GVHD vedoucí k vysilujícím objemům vodnatého průjmu. Jak ovlivnit takový sekreční průjem do doby než začne účinkovat imunosuprese? Děkuji za názor.

Sdílet

Reakce: 3

Za předpokladu, že jde o jednoznačně potvrzenou izolovanou střední GVHD (vyloučena clostridiová či CMV kolitis - i třeba souběžná), pak podpůrná léčba je standardní:
- infúzní terapie se snahou udržovat bilanci tekutina a vyhnout se minerálové dysbalanci
- modifikace příjmu potravin -dočasně nic per os s převedením na totální parenterální výživu
- monitorace ztrát bílkovin a jejich substituce
- farmakologicky loperamide, případně zvážit octreotide
- atb dle indikace + další zvyklá antiinfekční léčba/profylaxe

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. 11. 1. 2022 12:22

K jasným bodům doktora Jindry nemám moc, co bych dodal. K agresívní okamžité imunosupresi je třeba zvážit vše, co je uvedené. Nejrychlejší redukci množství průjmů lze asi čekat od octreotidu v tomto případě za hospitalizace spíše ve formě kontinuální i.v. infuse v dávce 1500 ug/24 hodin (jinak lze symptomově poušít i s.c. bolus či kontinuální s.c. infusi), který lze kombinovat i s loperamidem. Nemám zkušenosti na desítkách pacientů, ale v několika případech, kdy byl podán časně, byl efekt na snížení množství průjmů velmi dobrý a rychlý i u pacientů se steroid refrakterní akutní střevní GVHD.

MUDr. Michal Kouba
MUDr. Michal Kouba 11. 1. 2022 21:02

V předchozím vyjádření Dr. Jindry a Dr. Kouby bylo řečeno vše podstatné. Co mohu dodat je, že se jedná o závažnou komplikaci, která vyžaduje často
hospitalizaci. U akutní GVHD je příznivé pokud po nasazení imunosuprese (obvykle i.v. kortikoidní terapie Solumedrolem) dochází během prvních 5-7 dnů
k výraznému snížení objemu stolic a postupné normalizaci stavu.

Další případy

Podání preexpoziční profylaxe COVID

Prosím kolegové, zda máte nějaká doporučení komu podávat tixagevimab a cilgavimab (přípravek Evusheld) jako preexpoziční profylaxi imunokompromitovaných pacientů zejména co se týče lymfomů léčených anticd20 léčbou či jiná doporučení praktická k tomut...

2 16. 3. 2022 Číst více

SAA-hypoplastický MDS

21letý muž přijatý pro pancytopenii (leuko 1,8, Hb 47, trombo 3, v diffu pouze lymfocytoza - 0,77, seg 0,15, mono 0,03, eo ,001). Cytologie BM - hypocelulární s realtivním zmnožením lymfocytů, pouze diskrétní dysplastické změny. Histologie trepanobio...

4 8. 3. 2022 Číst více

Paliativní léčba maligního lymfomu

90tiletá pacientka od prosince 2021 pozorovala otok v dutině ústní, potíže s používáním zubní náhrady, otok tváře. Klinicky zjištěn rozsáhlý tumor v dutině ústní, v.s.zasahující do sinus maxill. vlevo, zasahující patro. Provedena dg excize slizničníh...

4 4. 3. 2022 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.