Second opinion pro lékaře

Odklad zahájení dalšího cyklu chemoterapie při leukocytoze indukované růstovým faktorem

Lymfomy a CLL, Podpůrná terapie a paliativní péče, Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom
29. 12. 2021
» Přehled případů » Lymfomy a CLL » Odklad zahájení dalšího cyklu chemoterapie při leukocytoze indukované růstovým faktorem

Jak řešíte situaci, kdy po podání leukocytárních růstových faktorů u pacienta v termínu zahájení dalšího cyklu chemoterapie trvá vysoká hodnota leukocytů. Nemyslím pacienty s nádorovými lymfocyty v periferní krvi samozřejmě. Jaká hodnota leukocytů pro zahájení dalšího cyklu obecně je pro vás již nepřijatelná (samozřejmě s vyloučením infekční etiologie, ale ta sama by KI podání chemo). Pozadí dotazu - u pacienta s nehematologickou malignitou (seminom) a chemoterapií BEP s dopichy 8 a 15 den kde se při první sérii těžko odhaduje hloubka cytopenie a množství podávaných faktorů byla podána chemoterapie při hodnotě leu kolem 60 000. Následně (netvrdím že kauzálně) pacient rozvinul behem toho cyklu fatální plicní fibrozu při bleomycinu. Většinou je udáváno kdy a jak podat/nepodat růstový faktor, opačný pohled - kdy nezahájit chemo jsem prakticky nenašel. Pouze u eskalovaného Beacopp je doporučeno nezahájit další cyklus při leu nad 15. Toto byl jistě trochu extrem, ale hodnoty kolem 18-30 000 nejsou úplně vzácné, alespon v mojí praxi, např pacienti s ABVD se těžko manažují, aby nemuseli být stále odkládáni. Děkuji.

Sdílet

Reakce: 2

Dobrý den,

máte pravdu, že většina doporučení pro zahájení dalšího cyklu chemoterapie je vázána na miminální hodnoty ANC, nikoliv maximální. Sám žádné doporučení neznám, ale obecně se snažíme nezahajovat další chemoterapii krátce po intenzivní stimulaci G-CSF z důvodu rizika poškození mladých prekurzorů bílé řady následně podanou chemoterapií. Limit 15 tis.,jak uvádíte v rámci režimu e-BEACOPP se jeví jako rozumný.

s pozdravem,

David Belada

Dobrý den,
je pravda, že konkomitantní aplikace G-CSF s bleomycinem se uvádí jako potenciální rizikový faktor rozvoje plicní fibrozy, nicméně data jsou kontroverzní a je možné, že větší vliv na rozvoj fibrózy má věk nemocného a nikoliv G-CSF. Rozhodně je třeba se vyvarovat souběžného podání bleomycinu a G-CSF a pak - v případě uvedeného pacienta - eventuálně modifikovat dávku G-CSF (nevím jestli byl podáván krátkodobý nebo dlouhodobý). Jasná horní hranice sice není stanovena, u režimu ABVD je možné se aplikaci G-CSF zcela vyhnout (režim není zas tolik myelotoxický).
S pozdravem
Pavel Jindra

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. 29. 12. 2021 15:53

Další případy

Léčba Richterova syndromu

Dobrý den, prosím o laskavou radu ohledně léčby Richterova syndromu u 50leté ženy v komplikovaném stavu. Sledována pro CLL od 2012, IGHV nemut., trisomie 12, TP53 funkční; fit nemocná bez závažných komorbidit. Léčba 1. linie 6x FCR 12/2020-4/2021, do...

2 28. 6. 2022 Číst více

Časný relaps AITL

Dobrý den, rád bych se poradil o dalším postupu u 71leté nemocné s časným relapsem AITL po 6 cyklech BV-CHP. Nemocná je v dobrém biologické stavu, komorbidity nějaké má (viz níže dg. souhrn). V remisi vydržela cca 5 měsíců (kompletní remise dle PET/C...

4 20. 6. 2022 Číst více

Relabující kožní B-lymfom s transformací

Dobrý den, prosím o konzultaci stran výběru vhodné terapie. Pacient je 51letý muž, bez významné komorbidity, ECOG 0, který byl v roce 2008 léčen 4 cykly R-CHOP a RT 30Gy pro kožní lymfom z buněk marginální zóny, klin.st. IVA dle Ann Arbor a T3bNxM0 d...

3 19. 6. 2022 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.