Second opinion pro lékaře

Nově dg. CMML 1-2

Akutní leukémie Myelodysplastický syndrom, Myeloproliferativní onemocnění
27. 1. 2022

Dobrý den, ráda bych vás touto cestou požádala o konsultaci a doporučení dalšího postupu. 74letý muž od 3/21 léčen na plicní formu TBC v 9/21 zjištěna těžká pancytopenie- Hb 60, leu 21, trombo 9, léčen symptomaticky ( krevní převody, G-CSF, trombonáplavy) s postupným zlepšením Hb, normalizace leu, přetrvává ale těžká trombocytopenie. V 9/21 provedena TB- cytologicky i cytometricky bez průkazu hematol.malignity, histologie z technických důvodů nevýtěžná. Stav hodnocen jako vs. polékový dřeňový útlum ( antituberkulotika) , vzhledem ke zvýšené hodnotě IPF zvažována i imunní etiol.trombocytopenie- kortikoterapie ale bez efektu, aplikace IVIG bez efektu. Od 24.11.2021 hospitalizován pro Covid-asociovanou pneumonii- protrahovaný průběh, opak. nutnost aplikace trombonáplavů. 6.1.2022 provedena kontrolní TB- cytologicky zmnožení monocyt.linie, trilineární dysplazie , myeloblasty 18%, dle cytometrie nalezeno přes 4% CD34+ blastů, dominujícím nálezem je populace monocytárních prekurzorů- tvoří cca 40% všech jaderných bb. Dle histol.hypercelulární KD s trilineární hematopoézou, s monocytární proliferací, s dysplastickými rysy ve všech 3 řadách, s fibrotizací do obrazu MF-2 se zmnožením CD34+ blastů místy i lehce nad 10%. Mikroskopicky kompatibilní s dg.MDS/MPN, stran typu hodnoceno jako CMML v chronické fázi, vzhledem k počtu blastů CMML 1-2. Cytogeneticky normální nález. Poslední KO 18.1.22: Hb 93, leu 4.6, trombo 52 - bez intervence. V anamnéze dále stp.radikální reexcizi melanomu zad- bez další onkol.th, asthma, dle MR /21 ložisk.postižení obratlů L2+3 s durální kompresí v postiženém úseku, onkokontrole 3/21 v oblasti plic a mediastina bez průkazu malignity, dle celotěl.CT 6/20 finbronodul.změny v S3 horního laloku pravé plíce + osteosklerotická meta postižení L2, L3, oblouku L25 a kyčelní kosti vlevo . Pacient klinicky bez větších potíží, vitální. Děkuji a srdečně zdravím.

Sdílet

Reakce: 5

Podle indikačních kritérií by bylo možné u pacienta iniciovat léčbu azacitidinem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o CMMoL nebo jde o akutní leukémií (pokud bude prokázáno do 30 % blastů). Iniciální cytopenie spíše svědčí o AML nebo MDS. Je potřeba pečlivě posoudit mikroskopický nález aspirátu kostní dřeně, protože v monocytárních prekurzorech se mohou skrývat monoblasty a promonocyty, které je potřebné zařadit mezi blastickou populaci. Dále je důležité vyjádření pneumologů stran úspěšného přeléčení TBC a potřeby profylaxe TBC během léčby Vidázou. Vyjádřit by se měli i onkologové vzhledem k metastázám ve skeletu. Vzhledem k této komorbiditě, věku, relativně nízké pravděpodobnosti déletrvající odpovědi na azacitidin a také riziku komplikací terapie by se mělo rozhodnutí o léčbě učinit až po pečlivé informaci nemocného. Včasně by měl být také kontaktován paliativní tým, pokud je dostupný.

Dobrý den,
jestliže je nemocný v dobrém klinickém stavu, pak protože podle nálezů výše se spíše domnívám, že jde o CMML II
je indikován k terapii Azacitidinem
Studie pro další malignitu možná není
Je zajímavé jak se měnil nález v PK, ale u těchto forem zvl MDS/MPD je možné vše.
Pakliže by opět byly problematické trombocytopenie je možné ev zkusit požádat o eltrombopag. U kritických případů to povolují
nakonec proběhla i studie a viděli jsme dobré výsledky

S výše uvedenými doporučeními doc. Jonášové plně souhlasím, také bych volil léčbu azacytidinem.

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. 27. 1. 2022 17:32

Souhlasím s výše uvedeným. Také bych se přikláněl k Azacitidinu jako jediné možné a dostupné léčebné variantě.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den,
na základě vašeho doporučení jsem pacienta odeslala na vyšší pracoviště ke zvážení možnosti léčby azacytidinem.
Mnohokrát děkuji za spolupráci a váš čas.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Hematolog

SAA-hypoplastický MDS

21letý muž přijatý pro pancytopenii (leuko 1,8, Hb 47, trombo 3, v diffu pouze lymfocytoza - 0,77, seg 0,15, mono 0,03, eo ,001). Cytologie BM - hypocelulární s realtivním zmnožením lymfocytů, pouze diskrétní dysplastické změny. Histologie trepanobio...

4 8. 3. 2022 Číst více
Hematolog

Nově dg. MDS EB-2 vs-postterapeutický

Dobrý den, ráda bych vás požádala o konsultaci a doporučení dalšího postupu. 74-letý muž odeslán k došetření pro pancytopenii ( Hb 91, leu 1.5, tro 51). V anamnéze stp.totální prostatectomii pro Ca prostaty 3/12 a následné radioterapii ( do 2/13), dá...

5 25. 1. 2022 Číst více
Hematolog

Myeloproliferace typu PV

Dobrý den, obracím se na Vás o radu stran dalšího postupu u 83 leté pacientky s Dg. Myeloproliferace typu Polycytemia vera dg. 7/11 dle histologie KD, cytologie KD 8/16, mutace JAK 2 pozit., opakovaně vysokou s-TK, 1,9 % myeloblastů v periferii a sou...

3 12. 1. 2022 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.