Second opinion pro lékaře

Časný relaps AITL

Lymfomy a CLL
20. 6. 2022
» Přehled případů » Lymfomy a CLL » Časný relaps AITL

Dobrý den, rád bych se poradil o dalším postupu u 71leté nemocné s časným relapsem AITL po 6 cyklech BV-CHP.
Nemocná je v dobrém biologické stavu, komorbidity nějaké má (viz níže dg. souhrn). V remisi vydržela cca 5 měsíců (kompletní remise dle PET/CT 1/22, relaps klinicky od 6/22). Histologickou verifikaci doplníme ale očekávám že půjde opět o AITL. K autologní TPKB bych ji asi v tomto věku již nesměřoval. Jaký je dle vašich zkušeností nejlepší režim v této situaci? GDP? GemOx? Předpokládám že klinická studie v současnosti na žádném centru pro takovéto pacienty neběží, ale rád bych se pletl... Předem moc děkuji za radu.

Angioimunoblastický T-lymfom (AITL), st. IVB - dg. 22.7.2021 z exstirpace uzliny P axily - dle CT 8/2021 generalizovaná lymfadenopatie do 40 mm, slezina 173x75mm - prefáze kortikoidy (Solumedrol) od 20.8.2021 - st. po 6 cyklech BV-CHP od 10.12.2021 - CR dle PET/CT 4.1.2022 - susp. relaps dle UZ 6.6.2022 - krční uzliny do 43x12mm. - dle PET/CT 17.6.2022 FDG avidní slezina 130x45mm a uzliny na krku a v epigastriu do 21 mm

St. po implantaci MR kompat. CT portu cestou v.j.dx. 30.8.2021 Susp. portální hypertenze dle CT 8/2021 - širší v. portae, v. lienalis, v. mesenterica sup. Divertikulóza sigmoidea dle CT 8/2021 Vertigo, ztráta paměti 5.8.2021 - dle CT mozku 8/2021 neexpanzivní v.s. postischemická hypodenzita 7x7mm v capsula interna vlevo, bez průkazu čerstvé hemoragie - dle UZ karotid a vertebrálních tepen (Přelouč 3.9.2021) bez hemodynamicky významné stenózy - v dif dg. psychogenní při stresové situaci Arteriální hypertenze v terapii od r. 2009 Diabetes mellitus II. typu na PAD od r. 2009 a inzulínu od r. 2013 Dyslipidémie Hypotyreóza na substituční terapii od r. 2009 St.p. hysterektomii a adnexektomii r. 2008 St.p. repozici břišní kýly v jizvě po cholecystektomii r. 1998 St.p. cholecystektomii r. 1996 St.p. apendektomii r. 1958 St.p. infekční žloutence (zřejmě HAV) r. 1963

Sdílet

Reakce: 4

Děkuji za případ.
Neexistuje jednoznačné doporučení. Pac. ma komorbidity, pro ASCT není indikovaná, ale z toho, že jste o tom vůbec uvažovali, si dovolím usuzovat, že nějakou terapii ještě snese. Asi bychom zvažovali gemcitabinový režim, variantou by bylo kombinace s oxaliplatinou, pokud by snesla kortikoidy určitě bychom přidali kortikoidy. Takže nejspíše GemOx + kortikoidy. Variantou by mohl bendamustin, eventuálně lenalidomid. Ve všech případech, si však bude jednat spíše o paliativní přístup s pravděpodobností mediánu PFS v řádu měsíců. Studii v současné době nemáme.

Marek Trneny

Dobrý den,

úplný souhlas s prof.Trněným,

s pozdravem,

David Belada

Zdravím, vzhledem k věku a předchozí léčbě bych rovněž doporučila 6x GemOx-je to paliativní postup. Aktuálně studie pro T NHL není k dispozici.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den, děkuji Vám všem za doporučení, použijeme GemOx.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Hematolog

Velkobuněčný CD30 pozitivní lymfom u 49leté nemocné

49letá nemocná, asi rok unavená, celkově neprospívající, ale bez typických celkových příznaků, bez komorbidit. Periferně izolovaná adenomegalie L třísla, provedená excize s nejednoznačným nálezem (vyšetřována dlouho podrobně imunohistochemicky i mole...

2 8. 7. 2022 Číst více
Hematolog

Léčba Richterova syndromu

Dobrý den, prosím o laskavou radu ohledně léčby Richterova syndromu u 50leté ženy v komplikovaném stavu. Sledována pro CLL od 2012, IGHV nemut., trisomie 12, TP53 funkční; fit nemocná bez závažných komorbidit. Léčba 1. linie 6x FCR 12/2020-4/2021, do...

5 28. 6. 2022 Číst více
Hematolog

Relabující kožní B-lymfom s transformací

Dobrý den, prosím o konzultaci stran výběru vhodné terapie. Pacient je 51letý muž, bez významné komorbidity, ECOG 0, který byl v roce 2008 léčen 4 cykly R-CHOP a RT 30Gy pro kožní lymfom z buněk marginální zóny, klin.st. IVA dle Ann Arbor a T3bNxM0 d...

3 19. 6. 2022 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.