Lymfomy a CLL

» Přehled případů » Lymfomy a CLL

Časný relaps perif.T-lymfomu NOS u 73leté fit ženy

73letá fit žena bez komorbidit , od 6/21 trpí B-symptomy a uzlinovým sy., 8/21 histologicky z LU v třísle perif.T-lymfom NOS, 9/21 TB-histologie : mírná infiltrace T-lymfomem, cytogenetika-t(4,12) zahrnující kryptickou deleci genu TET2/4q24/, 9/21 CT...

3 9. 4. 2022 Číst více

DLBCL

Dobrý den, dovolil bych se na Vás obrátit s konzultací ohledně terapie naší pacientky. 70letá pacientka s CHOPN, arteriální hypertenzí a neuropathii na terapii, byla v 02/2022 byla vyšetřená v nemocnici pro bolesti krční páteře. Dle vyšetření byla...

3 5. 4. 2022 Číst více

Podání EVUSHELD - preexpopziční profylaxe COVID

Prosím kolegové zda máte nějaká doporučení komu podávat přípravek EVUSHELD (tixagevimab a cilgavimab) jako preexpoziční profylaxi imunokompromitovaných pacientů zejména co se týče lymfomů léčených anticd20 léčbou či jiná doporučení praktická k tomut...

2 16. 3. 2022 Číst více

Primární mediastinální lymfom

Dobrý den, ráda bych se poradila stran terapie u pacientky r. 73 s nově dg. primárním mediastinálním lymfomem dle biopsie z tu masy mediastina. Epikríza: pacientka ( zdravotní sestra) odeslána z interní ambulance od 10/2021 progredující únava a...

3 11. 3. 2022 Číst více

Lymfom marginální zony se sekundární hemolýzou

Vážení kolegové, prosila bych Vás o názor na terapii sekundární AIHA při lymfomu marginální zony. Pacientka je polymorbidní, má 74 let, od roku 2013 byla léčena pro dg B-NHL - lymfom marginální zony CD 20 +, CD5- s IgM paraproteinémií . Prodělala c...

3 10. 3. 2022 Číst více

Paliativní léčba maligního lymfomu

90tiletá pacientka od prosince 2021 pozorovala otok v dutině ústní, potíže s používáním zubní náhrady, otok tváře. Klinicky zjištěn rozsáhlý tumor v dutině ústní, v.s.zasahující do sinus maxill. vlevo, zasahující patro. Provedena dg excize slizničníh...

4 4. 3. 2022 Číst více

Progrese klasického Hodgkinova lymfomu

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou určení dalšího léčebného postupu u nemocného s cHL v další progresi (ročník narození 1950, PS ECOG 1) 1. Dg cHL 3/2016, nodulární skleróza, pokročilé stadium, , KS IIB ( RF (FW, extranodální postižení, LU:...

5 13. 2. 2022 Číst více

B chronická lymfatická leukémie u 84leté ženy

Žena 84let B chronická lymfatická leukémie dg od 10/2013 RAI I, Binet A, IgVH nemut, , ostatní sledované markry negat: (del 11, del/mutace TP53, trizomie 12, del 13q14) ve sledování od 10/2013 do 2018 7/2018 progrese do Rai III (Binet C)- cy...

2 5. 1. 2022 Číst více

Periferní T lymfom s rysy AITL u 65leté ženy

2018 Periferní T lymfom s rysy angioimunoblastického lymfomu, KS IV EB (uzliny pod i nad bránicí, kostní dřen), vyšší LDH, pocení histol Závěr: vzhledem k imunomorfologii a prokázané klonální přestavbě TCR gama bych nález hodnotila jako lymfom z...

3 4. 1. 2022 Číst více

Odklad zahájení dalšího cyklu chemoterapie při leukocytoze indukované růstovým faktorem

Jak řešíte situaci, kdy po podání leukocytárních růstových faktorů u pacienta v termínu zahájení dalšího cyklu chemoterapie trvá vysoká hodnota leukocytů. Nemyslím pacienty s nádorovými lymfocyty v periferní krvi samozřejmě. Jaká hodnota leukocytů pr...

2 29. 12. 2021 Číst více

Relaps Hodgkinova lymfomu u 80leté pacientky

Pacientka ročník 1942, z OA: hypertenze, DM II. typu n a PAD operace: st.p. tonzilektomii v dětství, 2011 - hysterektomie s plastikou moč. měchýře, 2/2020 operace cystokély - colpocleisis Chronická medikace: Glucophage XR 500 mg tbl p.o. 0-0-1; Ro...

4 27. 12. 2021 Číst více

Léčba nemocného s MALT lymfomem tlustého střeva

Dobrý den, rád bych znal Váš názor na léčbu nemocného s MALT lymfomem tlustého střeva, dg.náhodně při preventivní koloskopii. Nemocný je jinak zcela asymptomatický, dle CT nejsou nikde zvětšené uzliny, kostní dřeň negativní, jedná se o st.I (polyp v...

3 29. 11. 2021 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.