prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Myeloproliferativní onemocnění
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Oddělení klinické hematologie FN Brno 

Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně jsem ukončil v roce 1976. V roce 1980 jsem složil atestaci z vnitřního lékařství I. stupně, v roce 1983 atestaci z hematologie a krevní transfúze. V roce 1990 jsem obhájil dizertační práci s názvem Klinický význam proteinu C, v roce 1993 jsem se habilitoval. Téma habilitační práce – Koagulační změny u nemocných po transplantaci kostní dřeně, bylo zpracováno za studijního pobytu v Bruselu. Zde jsem také na Svobodné bruselské univerzitě (ULB) v témže roce po obhajobě obdržel „Licence spéciale en cancerologie“. V roce 1995 jsem získal atestaci z klinické onkologie, v roce 1998 jsem byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Působil jsem nejprve na III. interní klinice a následně na Oddělení klinické hematologie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, a od roku 1989 ve Fakultní nemocnici Brno, nejprve na II. interní, později hematoonkologické, resp. hematologické a onkologické klinice. Od roku 1998 pracuji na Oddělení klinické hematologie, které od téhož roku vedu.  

Mým odborným zájmem je problematika krevního srážení. Jsem autorem více než 290 prací a autorem či spoluautorem 12 monografií. Do roku 2017 jsem byl místopředsedou Central European Working Group for Ph negative myeloproliferative disorders (CEMPO) a jsem místopřesedou CZEMP a nyní předsedou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Jsem jedním ze zakládajících koordinátorů Českého národního hemofilického programu, jehož jsem dnes čestným předsedou.  

Co pro Vás znamená projekt HEMATOonkologie.cz?

Projekt týkající se hematologie pro mne znamená další výzvu a projekt sám je další možností, jak dosahovat prohlubování odborných poznatků s využitím všech současných možností. 

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.