Konzultace Edukace v HEMATOonkologii

Second opinion pro lékaře
Garantem projektu je prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Nejnovější případy

Hematolog

Eosinofilie

Pacientka (07/20 - 58 let) poslána z kožního odd., kde vyšetřena pro výsev efflorescencí, zjištěna eosinofilie. Během našeho vyšetřování v immunophenotypisaci PK CD4+ T-NHL, nejspíše typu AITL V biopsii dřeně reprezentativní vzorek normocelulární kos...

3 2. 9. 2022 Číst více
Hematolog

Neutropenie

Dobrý den, na hematologické ambulanci jsem vyšetřovala 30letou pacientku, odeslanou k došetření pro neutropenii. Trvale je sledována pro hypofunkci štítné žlázy na substituci, jinak se s ničím neléčí. Klinicky je bez obtíží, fyzik. bez patologického...

2 29. 8. 2022 Číst více
Hematolog

CMLxCLL

Pacient 69 let, v 11/2019 dgn. CML, na imatinibu dosaženo remise onemocnění. 4/2021 dgn. B-CLL/SLL, kl.st. Rai O,CD20 slabě pozitivní, IgVH nemutovaný status, cytogeneticky delece 20q, 13q, bez průkazu delece TP 53 či ATM, vstupně bez potřeby léčby....

2 19. 8. 2022 Číst více

Co se děje v HEMATOonkologii?

Sledujte nás

Zpravodajství z konference o trombóze a hemostáze z Hradce K...

Ve dnech 14. – 16. září 2022 proběhla v Hradci Králové XXVIII. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze a současně také XX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie. Akce se konala pod záštitou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Slovenské spoločnosti hemostázy a trombózy a České hematologické společnosti ČLS JEP. 

I my jsme byli na místě s kamerou, abychom Vám zprostředkovali novinky a dění z kongresu. Poslechněte si komentář prezidenta konference prof. MUDr. Pavla Žáka, Ph.D. a dalších účastníků. 

Více zde

Podpora zdravotníků v edukaci pacientů s dg. lymfom

Světový den povědomí o lymfomu 15. září
Pacienti s diagnózou lymfom významným procentem zaplňují kapacitu hematoonkologických pracovišť. U příležitosti Světového dne povědomí o lymfomu (15. září) zveřejňujeme rozhovor s MUDr. Prokopem Vodičkou z I. interní kliniky - hematologie, VFN v Praze, který můžete sdílet se svými pacienty. Dozvíte se ve stručnosti, jak probíhá léčba, kam dospěl výzkum v této oblasti a jaké inovativní metody můžete dnes pacientům nabídnout. Pokud jste z pracoviště, kde působí edukační sestra, pak jakou roli zde hraje a jak jim může být nápomocná. MUDr. Vodička směřuje pacienty ke kontaktu pacientské organizace LymfomHelp, kde mohou Vaši pacienti sdílet své příběhy, zkušenosti a hlavně si být vzájemně oporou v těžké životní situaci.

 

Více zde

Pacienti se syndromem VEXAS mívají také hematoonkologická on...

Souvislost hematoonkologických onemocnění a syndromu VEXAS
Problematice vzácných a klinicky poměrně závažných geneticky podmíněných inflamatorních onemocnění se na Zimních revmatologických dnech věnoval MUDr. Heřman Mann, Ph.D. Nově popsaný syndrom VEXAS je onemocnění, které se vyskytuje u starších mužů. Nemoc se manifestuje nejen systémovými zánětlivými projevy, vyrážkou a horečkami, ale pacienti mívají také hematoonkologická onemocnění typu myelodysplastického syndromu nebo monoklonální gamapatie. Je na místě také alogenní transplantace kostní dřeně? To se dozvíte v komentáři. 

Více zde

Nenechte si ujít reportáže či zajímavá videa

Jsme na Twitteru. Sledujte nás

@HEMATOonkologie před 4 dny

Jak dále postupovat v diagnostice u 30leté pacientky s neutropenií? Flowcytometricky granulocytární řada redukována, granulocyty s patologickou ztrátou exprese znaku CD 16. Bylo doporučeno vyšetření kostní dřeně. Jak zní doporučení odborného kolegia? hematoonkologie.cz/pripad/neutrop… pic.twitter.com/VezysUV3yg

@HEMATOonkologie před 1 týdnem

Za pozornost stojí případ 58leté pacientky s eozinofilií. Při vyšetření dřeně průtokovou cytometrií zastiženo 1,4 % patologických T lymfocytů, svědčících pro CD4+ T-NHL, nejspíše typu AITL. Přečtěte si detailní doručení k postupu terapie pana prof. Fabera hematoonkologie.cz/pripad/eosinof… pic.twitter.com/N8EqOio3pP

@HEMATOonkologie před 2 týdny

Velkobuněčný CD30 pozitivní lymfom u 49leté nemocné. Jaký bude optimální terapeutický postup? Sledování nebo chemoterapie? Chemoterapie + antiCD30? Nemocná velmi preferuje zahájení „terapie.“ Přečtěte si názory kolegia @BeladaDavid a MUDr. Mócikové hematoonkologie.cz/pripad/velkobu… pic.twitter.com/wOdSeUPaNi

@HEMATOonkologie před 4 týdny

🩺Přečtěte si o možnostech léčby krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých komplikací u dospělých a dětí léčených CAR T-buňkami doporučené EBMT, JACIE a EHA. Více na lymphomahub.com/medical-inform… #lymphoma #cll #leukemia pic.twitter.com/qQP52Sf18G

Poznejte naše odborné kolegium

Garantem je prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

doc. MUDr. David Belada, Ph.D. doc. MUDr. David Belada, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
MUDr. Hana Klamová, CSc. MUDr. Hana Klamová, CSc.
MUDr. Michal Kouba MUDr. Michal Kouba
MUDr. Heidi Móciková, Ph.D. MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D. doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.
doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
MUDr. Jiří Schwarz, CSc. MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
MUDr. Martin Špaček, Ph.D. MUDr. Martin Špaček, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Představení projektu

HEMATOonkologie.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION pro lékaře možnost on-line konzultace diagnostiky a léčby pacientů s hematoonkologickým onemocněním z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

  • Vložte dotaz a popište případ
  • Dotaz konzultují přední odborníci
  • Vyčkejte na odpověď do 1 pracovního dne

Výhody projektu

  • Konzultace on-line, rychle a zdarma
  • Odpověď zašleme přímo na Váš e-mail
  • Případy publikujeme anonymně
  • Možnost edukace
  • Sdílení vlastních zkušeností z praxe
  • Mnoho spokojených lékařů
  • Bezplatná registrace k odběru nových kazuistik
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.